عکس های جدید بازیگران : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

الناز حیبی :

جلوی زبان دیگران را نمی‌توان گرفت، ولی اگر خوب زندگی کنیم، این خود باعث شکست و تحقیر آنان می‌شود

عکس های بازیگران ایرانی : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

چه خبر از اینستاگرام الناز حبیبی در اسفند ماه 95

پارلین : عکس های بازیگران ایرانی : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

چه خبر از اینستاگرام الناز حبیبی در اسفند ماه 95

الناز حبیبی :

تو فقط خودت هستی

هیچکس هرگز مانند تو نبوده است

و هیچکس هرگز مانند تو نخواهد بود

و نیازی هم نیست

که تو شبیه دیگری باشی.

انتخاب با تو ست که

خودت باشی یا کپی دیگران

پارلین : عکس های بازیگران ایرانی : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

چه خبر از اینستاگرام الناز حبیبی در اسفند ماه 95

پارلین : عکس های بازیگران ایرانی : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

چه خبر از اینستاگرام الناز حبیبی در اسفند ماه 95

پارلین : عکس های بازیگران ایرانی : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

الناز حبیبی :

هیچ گاه حسرت یا غصه روزهای گذشته را نخوری

روزهای خوب شادی میبخشند، روزهای بد تجربه میدهند

بدترین روزها درس میدهند و بهترین‌ها خاطره می‌سازند

پارلین : عکس های بازیگران ایرانی : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی

عکس بازیگران : عکس های جدید ایستاگرام الناز حبیبی اسفند ماه 95

منبع : http://parlyn.net/new-photos-instagram-elnaz-habibi.html