تعبیر خواب آب و هوا

یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 23:52

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا

دیدن خواب آب و هوای گرم یا تعبیر خواب هوای سرد و آب و هوای خوب یا بد و هچنین دیدن خواب هوا در رنگ های سبز و سرخ هر کدام تعبیر جداگانه ای دارد که در ادامه مفصل تعبیر خواب هر کدام را از نظر عالمین بزرگ تعبیر خواب جهان گردآوری کرده ایم که مشاهده می کنید در حالت کلی عالمین بزرگ تعبیر خواب دیدن خواب آب و هوا را خوب نمی داند و هر کدام را بیانگر اتفاقات ناگوار و بد برای شخص خواب دیده میدانند.

تعبیر خواب آب و هوا به روایت محمد بن سیرین

 • اگر شخصی خواب ببینید که هوا سرخ رنگ است خوابش بیانگر قتل است
 • اگر شخصی خواب ببینید که هوا سبز است خوابش بیانگر غله و نباتات بسیار و فراوان است
 • اگر شخصی خواب ببینید که هوا پر از گرد و سرد است خوابش بیانگر این است که پادشاه بیگانه می آید و رنج خواهد رساند.

تعبیر خواب آب و هوا به روایت آنلی بیتون

آنی بیتون معتقد است دیدن خواب آب و هوای منطقه ای در خواب بیانگر اتفاق هایی ناگوار برای شخص ببینده خواب است. برای مثال :
 • اگر شخصی خواب ببینید که در آب و هوای گرم نفس می کشد خوابش علامت این است که آن شخص به خاطر گناهی که انجام داده است رنج خواهد کشید.
 • اگر شخصی در خواب احساس کند که در هوای سرد است خوابش بیانگر این است که در امور کار و روابط خانوادگی اش دچار اخلال و اختلاف خواهد شد.
 • و اگر شخصی خواب ببینید که تحت تأثیر هوای مرطوب قرار گرفته است خوابش بیانگر این است که خوش بینی های آن شخص نسبت به آینده اش درست نخواهد بود و دچار بدبختی خواهد شد

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا در کتاب سرزمین رویاها

 • اگر شخصی آب و هوای خوب ببینید خوابش نشان امنیت در همه امور برای آن شخص است
 • اگر شخصی خواب آب و هوای بد ببینید خوابش نشان خبرهای بد و ناخوشایند برای آن شخص است
 • اگر شخصی خواب باد شدید ببینید خوابش بیانگر یک رقابت شدید برای آن شخص خواهد بود
 • اگر شخصی خواب آب و هوای طوفانی ببینید خوابش بیانگر این است که دشمنانش به دنبال شکست دادن آن شخص هستند.
 • اگر شخصی خواب آب و هوای بارانی ببینید خوابش بیانگر این است که آن شخص خبری دریافت خواهد کرد که او را غمگین خواهد کرد.

تعبیر خواب » تعبیر خواب آب و هوای گرم و سرد | تعبیر خواب آب و هوای خوب و بد


همچنین ببینید :

تعبیر خواب سر خوردن روی یخ

تعبیر خواب نوشیدن آب معدنی در خواب

تعبیر خواب خوردن میوه در خواب

برچسب‌ها: تعبیر خواب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.