تعبیر خواب آبتنی

چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 11:17

تعبیر خواب آبتنی

امروز در بخش تعبیر خواب پارلین, تعبیر خواب آب تنی در آب زلال و آب گل آلود و همچنین آبتنی در هوای آزاد و آبشار به همراه آبتنی با لباس و دیدن آبتنی کودکان در خواب را از دید ۳ عالم بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبتنی به روایت آنلی بیتون

  • اگر در خواب در آب زلال آبتنی می کنید تعبیر خواب شما بیانگر وارد شدن شادی های بسیار ولی گذرا به زندگی شما خواهد بود.
  • اگر در خواب در آب گل آلود شنا می کنید خواب شما بیانگر این است که شما به زودی تجربه ای اندوه بار را تجربه خواهید کرد.
  • اگر در خواب ببینید که کودکان در آب زلال و پاک آب بتنی می کنند خواب شما بیانگر این است که افرادی مقتدر و قدرتمند از شما حمایت خواهد کرد.
  • اگر زنی در خواب ببیند که در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند خوابش بیانگر این است که به زودی به بزرگتری آروزی قلبی خود خواهد رسید.

تعبیر خواب آبتنی به روایت یوسف نبی (ع )

  • اگر شما در خواب خود را در آب روشن دید خواب شما نشان تندرستی است.
  • اگر شما در خواب خود را در آب تیره دیدید بهتر است صدقه بدهید.

تعبیر خواب آبتنی به روایت اچ میلر

  • اگر شما در خواب دیدید که در هوای آزاد آبتنی می کنید خواب شما نشانگر این است که به زودی شما به موفقیت های بسیار خواهید رسید.
  • اگر در خواب دیدید که در یک آبشار مشغول آب تنی هستید خواب شما نشانگر این است که نقشه های شما به شکست منجر خواهد شد.
  • اگر در خواب دیدید که با لباس مشغول آب تنی هستید خواب شما نشانگر این است که به زودی با کسی مشاجره خواهید کرد.

تعبیر خواب » تعبیر خواب آبتنی | تعبیر دیدن آب تنی در آب زلال و آب گل آلود در خواب

برچسب‌ها: تعبیر خواب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.