تعبیر خواب بادبزن

سه‌شنبه 19 دی 1396 ساعت 23:55

تعبیر خواب بادبزن

تعبیر خواب بادبزن, tabir khab badbezan

دیدن خواب بادبزن تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما خواب بادبزن را با چه شرایطی دیدید. بی شک تعبیر خواب خرید بادبزن با گم کردن بادبزن متفاوت است یا اینکه شما با بادبزن خودتون را باد بزنید یا اینکه یکی دیگر شما را بادبزند. همه این ها تعبیرهای متفاوتی دارند که شما میتوانید کاملترین تعبیر خواب دیدن بادبزن را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب در ادامه ببینید.

تعبیر خواب بادبزن

کتاب سرزمین آرزوها :

  • اگر خواب ببینید که یک بادبزن دارید نشانه خبرهای خوش برای شما است.
  • اگر خواب ببینید که دیگران بادبزن دارند نشانه این است که شما رقبای بی شماری دارید.
  • اگر در خواب ببینید که رقیب شما یک بادبزن دارد خواب شما نشانه از دست دادن پول است.

آنلی بیتون می گوید :اگر شخصی خواب بادبزن ببیند خوابش بیانگر این است که در آینده نزدیک خبرهای خوب و حیرت انگیزی به آن شخص داده خواهد شد.

تعبیر خواب باد زدن با بادبزن

کتاب سرزمین رویاها :

  • اگر یک زن جوان خواب ببیند که او را باد میزنند خوابش نشانگر این است که او به زودی ازدواج خواهد کرد.
  • اگر خانم مجردی در خواب خودش را باد بزند خوابش نشانگر این است که به زودی آشنائی های مهم و مفیدی خواهد داشت.

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری در خواب ببیند که با بادبزن خودش را باد میزند علامت این است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد.

تعبیر خواب گم کردن و خریدن بادبزن

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری خواب ببیند که بادبزن کهنه ای را گم کرده خوابش نشانه این است که نامزد او به زنی دیگر علاقه مند خواهد شد.

تعبیر خواب باد
دیدن باد در خواب بسته به اینکه در خواب شما وزیدن باد شدید است یا آرام و ...

کتاب سرزمین رویا :

  • اگر خواب ببینید که بادبزن خود را گم کرده اید نشانه این است که یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.
  • اگر خواب ببینید که یک زن بادبزن می خرد خوابش نشانه این است او مرد دیگری را دوست دارد.
برچسب‌ها: تعبیر خواب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.